vSAN

 

VMware vSAN pozwala rozbudować klaster vSphere o funkcję pamięci masowej klasy enterprise. Te same serwery, do tej pory tworzące klaster vSphere, wyposażone w dyski lokalne i połączone w ramach szybkiej sieci LAN, dają możliwość stworzenia puli współdzielonego storage bez potrzeby wykorzystania zewnętrznych macierzy dyskowych.

 

 

 

 

Minimalne wymagania dla klastra vSAN to dwa serwery fizyczne, każdy z jednym dyskiem SDD jako cache i jednym dyskiem HDD lub SSD
jako capacity, korzystające z certyfikowanego kontrolera dyskowego. vSAN wspiera połączenie dysków SSD i HDD w trybie hybrydowym,
budowanie klastrów all-flash w oparciu o dyski SDD a także wykorzystanie technologii NVMe i Intel Optane. Z dwóch serwerów w klastrze można rozbudować środowisko aż do 64 serwerów, podnosząc wydajność i pojemność klastra. Jeśli rozbudowy wymaga jedynie przestrzeń dyskowa, można w prosty sposób i samodzielnie ją powiększyć poprzez dołożenie dysków lokalnych w serwerach.

VMware vSAN może być dostarczony jako gotowy appliance – VxRail, uruchomiony na kompatybilnych serwerach klasy x86
pochodzących od 15 producentów, które zostały określone w zestawieniu vSAN Ready Nodes lub też zbudowany z certyfikowanych komponentów zgodnie z VMware Compatibility Guide.

Dyski znajdujące się w serwerach fizycznych w środowisku vSAN organizowane są w grupy, żeby podnieść wydajność i niezawodność
klastra. Każda grupa zbudowana jest z dysku SSD wykorzystywanego jako cache i od 1 do 7 dysków SSD lub HDD tworzącego przestrzeń capacity. Na każdym hoście można skonfigurować aż do 5 takich dysk grup co daje łącznie 35 dysków budujących pojemność.

Zarządzanie współdzieloną przestrzenią dyskową w ramach klastra vSAN jest unikalne. Odbywa się poprzez polityki – Storage Policy
Based Management. Zestawy polityk bazują na potrzebach aplikacji w zakresie pojemności, wydajności i dostępności. Polityki można
przydzielać w dowolnym momencie w sposób granularny nawet w zawężeniu do pojedynczej maszyny wirtualnej, a nawet pojedynczych
dysków takiej VM. Nie ma również potrzeby wcześniejszego, sztywnego wydzielania przestrzeni (deklarowania z góry), gdyż zasoby w
vSAN w przeciwieństwie do tradycyjnych macierz nie są konfigurowane statycznie jako wolumen.

Do najważniejszych funkcjonalności storage klasy enterprise w vSAN należy zaliczyć deduplikację i kompresję, odzyskiwanie na warstwie
storage zwolnionej na poziomie systemu operacyjnego przestrzeni tzw. space reclamation, możliwość tworzenia grup RAID 1/5/6, monitoring
CRC na trasie od maszyny wirtualnej aż do dysku, szyfrowanie danych, dostęp plikowy i możliwość rozciągania infrastruktury geograficznie pomiędzy dwa niezależne Data Center (active-active stretched cluster). Do zarządzania wszystkimi tymi funkcjami wystarczy konsola vCenter.

Dodatkowo vSAN nie wymaga specyficznych umiejętności potrzebnych przy zarządzania klasycznymi macierzami. Jest prosty w
obsłudze dla każdego administratora vSphere, a zaawansowane mechanizmy kontrolujące prawidłową pracę klastra (vSAN Health)
wzbogacone o mechanizm Call Home (CEIP) skracają czas rozwiązywania problemów technicznych.