ŚWIAT IT

Żyjemy w ekonomii idei gdzie sukces jest definiowany przez zdolność do zamiany idei w wartość w czasie krótszym niż zrobi to konkurencja. – Meg Whitman,  CEO of HPE

Kolokacja – świadczymy usługi wynajmu przestrzeni w serwerowniach naszych Partnerów i udostępniamy infrastrukturę niezbędną do optymalnej pracy serwerów. Kolokacja pozwala uniknąć konieczności inwestowania w tworzenie czy rozbudowę własnej serwerowni i zakupu kosztownego sprzętu telekomunikacyjnego.

Backup – projektujemy i wdrażamy usługi tworzenia kopii zapasowych danych, dzięki którym możliwe jest przywrócenie całego systemu do stanu sprzed utraty danych. Wykonywanie kopii zapasowych zapobiega czarnym scenariuszom dotyczącym utraty lub uszkodzenia istotnych dla firmy danych w przypadku np. katastrof naturalnych,  awarii sprzętu lub poważnego błędu systemowego czy czynnika ludzkiego. Systemy backupu dobieramy zgodnie z wymaganiami opierając się na wszelkich możliwych narzędziach i urządzeniach, które sprostają stawianym zadaniom, czy to będzie backup chmurowy czy taśmowy.

Składowanie danych – każdy system wymaga dostępu do danych – w tym zakresie projektujemy systemy składowania danych, dobierając urządzenia na podstawie wymagań, zaleceń producentów jak i przewidywanych przyszłych obciążeń, łącząc tradycyjne techniki składowania (on-premise) z technikami chmurowymi (cloud), tutaj bazujemy na rozwiązaniach między innymi HPE, DellEMC, Fujitsu, IBM/Lenovo, Quantum, Oracle

Wirtualizacja – pierwszy krok w konsolidacji i kompresji datacenter – platforma wirtualizacyjna jako pierwszy wybór przy nowoczesnym podejściu do wykorzystania mocy obliczeniowych serwerów i przetwarzaniu danych, w tej materii opieramy się na VMware vSphere

Serwery – dobieramy zgodnie z wymaganiami i przewidywanym obciążeniem  serwery wiodących producentów m.in. HPE, DellEMC, Fujitsu, IBM/Lenovo, Cisco, Oracle

Integracja – projektujemy, integrujemy i wdrażamy systemy w oparciu o nowoczesne i sprawdzone rozwiązania. Dobieramy technologię do konkretnych wymagań w oparciu o pełną analizę istniejącej infrastruktury, wymagań biznesowych  i zaleceń producentów systemów.

IoT (Internet of Things) – nowy typ usług który bez wątpienia będzie wiodącym wśród trendów  IT. IoT to system powiązanych ze sobą urządzeń komputerowych, maszyn mechanicznych i cyfrowych, oraz unikalnych obiektów, a cały system posiada  możliwość wstępnego przetwarzania oraz gromadzenia danych, jak i przesyłania ich przez sieć, bez konieczności korzystania z zasobów ludzkich.

Ekosystem IoT składa się z inteligentnych urządzeń internetowych, które wykorzystują wbudowane procesory, systemy dyskowe, czujniki i sprzęt komunikacyjny do zbierania, wstępnej analizy i działania na danych, które pozyskują ze swoich środowisk.

Pomożemy Ci dobrać najlepsze rozwiązania.

ŚWIAT IT - TYPY INFRASTRUKTURY

Świat IT jest w przededniu fundamentalnych zmian jak robić biznes.

Czy  jest to powód do obaw?

Dla niektórych tak, ale mimo to, są dobre powody dla tych zmian, a wiele z nich dotyczy tego, w jaki sposób dostarczać aplikacje i usługi szybciej niż działo się to kiedykolwiek wcześniej. Świat IT nie działa i nie działał źle, ale czasy się zmieniają, firmy się zmieniają i zmienia się świat wokół nas -i to jest  miejsce w którym jesteśmy teraz.

Nowy paradygmat biznesu – ekonomia idei – wymaga nieco innego nastawienia i nieco innej infrastruktury.

Żeby to wyjaśnić spójrzmy na dotychczasowy świat IT. Wszystkie udoskonalenia techniczne, technologiczne, narzędzia, których używamy do zarządzania infrastrukturą dziś, nie zmniejszają złożoności systemów pracujących w data center, ani też nie poprawiają efektywności w ich zarządzaniu. Biznes jako taki potrzebuje IT, można powiedzieć -na froncie, w poprawie efektywności, produktywności, redukcji kosztów i innowacyjności w tworzeniu nowych możliwości rozwoju, by być konkurencyjnym.

IT się stara, nie ma co do tego wątpliwości, stara się, by przestoje w dostępie do usług i aplikacji dążyły do zera (zero downtime), ciągła walka z infrastrukturą, zarządzaniem, gdzie stara infrastruktura spotyka się z nowymi wymaganiami – to jest właśnie ten punkt, który zaczyna zmieniać wiele organizacji.

Bo jak do tej pory  wiele organizacji postrzega IT jako centrum kosztów i IT działa jako, można by powiedzieć, funkcja wsparcia biznesu. I, jak w przypadku każdego kosztu, biznes stale szuka możliwości redukcji lub wyeliminowania go zupełnie.

I wszyscy wiemy, że w końcu dochodzi się do punktu, w którym taki paradygmat (redukcji kosztów) przestaje działać. Obniżając koszty – redukujemy usługi do niezbędnego minimum – a tym samym biznes zaczyna zarabiać tylko niezbędne minimum. Często w tym miejscu gęstość upakowania systemów w data center jest podstawowym tematem wszelkich rozmów, ponieważ rozbudowa, zwiększenie powierzchni czy w ogóle pojemności data center dla kolejnych systemów jest kosztowne z punktu widzenia kapitału i operacyjności. Standardowe podejście – to kompresja – czyli wirtualizacja, może hosting aplikacji w innych miejscach – ale to jest znane i stosowane podejście  – nic nowego. Podstawowym celem w tym przypadku jest wyprowadzenie kosztów możliwie najdalej poza biznes – ale jasne jest, że skróty i wyłącznie cięcie kosztów to nie jest całkiem rozsądna droga.

I chyba największą zagadką biznesu jest pytanie  – jak infrastruktura data center ma się zmienić, by żądania biznesu były realizowane bez czekania na to, aż infrastruktura się dopasuje, albo złapie wiatr w żagle.

Niektóre jednak cele stawiane przed IT – nie mogą ulec zmianie – IT musi dbać o stabilność, bezpieczeństwo danych i dostęp do nich. Te procesy często są, można powiedzieć, niekompatybilne z procesami innowacyjności i ciągłych zmian w infrastrukturze. I to raczej pozostanie mimo wszystkich innych zmian.

W obecnym świecie IT możemy wyróżnić cztery typy infrastruktury:

tradycyjna – standardowe wypełnianie szaf rackowych w datacenter sprzętem, okablowaniem, uruchamianie usług na platformach wirtualizacyjnych i fizycznych– najczęściej lokalnych (on-premise), całkowite zarządzanie i całkowite zarządzanie kosztami; mimo że tradycyjna infrastruktura, dobrze dobrana i zarządzana potrafi spełniać swoje zadania – to ma kilka wad -pierwszą z nich jest to, że pod niektóre typy usług potrzebne są inne rozwiązania fizyczne – dla przykład – wirtualizacja, systemy fizyczne i na przykład środowisko kontenerowe -każda z tych trzech architektur wymaga innych rozwiązań fizycznych i software’owych; zaspokajając takie wymagania – budujemy statyczne data center, które jest mało elastyczne o bardzo dużej złożoności;

infrastruktura konwergentna – ten typ infrastruktury jest lepiej adresowany niż infrastruktura tradycyjna, ale wymaga dużo większego przygotowania na etapie projektowania, by nie pominąć żadnego typu architektury, która ma być uruchamiana w takim środowisku, można założyć, że ten typ infrastruktury jest uzupełnieniem – bo w efekcie jest tym samym co infrastruktura tradycyjna, tyle, że kupowana w paczkach jako kompleksowe rozwiązanie;

infrastruktura hyperkonwergentna –   kolejnym krokiem w rozwoju infrastruktury, czy ewolucji infrastruktury jest hyperkonwergencja; w skrócie to nic innego jak skompresowanie zasobów obliczeniowych, zasobów pamięci dyskowej i sieci -w jedno rozwiązanie z wyeliminowaniem sieci SAN (Storage Area Network); zalety – pełna kompresja, kompaktowość, łatwość zarządzania,  elegancja rozwiązania i jego elastyczność w rozbudowanie – zwiększając pojemność systemu dodajemy moc obliczeniową i pojemność przestrzeni dyskowej w jednym kroku – wygodne, ale nie zawsze konieczne; wady – tylko wirtualizacja, infrastruktura hyperkonwergentna nie pozwoli nam na uruchomienie na swoich platformach systemów wymagających np. fizycznego serwera (to żądanie w obecnym świecie może być nadmierne, ale niektóre systemy licencyjne mogą spowodować taki wymóg); wygoda może być jednocześnie wadą – dodając moc obliczeniową dodajemy jednocześnie przestrzeń dyskową, nie zawsze jest to wymagane, dostajemy coś czego nie potrzebujemy; kolejna rzecz -brak wsparcia dla infrastruktury fizycznej – dodanie zasobów z sieci SAN jest problematyczne -technicznie możliwe, ale tracimy elastyczność i sens hyperkonwergencji;

i ostatni element to

infrastruktura komponowalna – sprzęt i oprogramowanie zaprojektowane jako jedność, elastyczność zarządzania, programowo definiowane wszystko (software-defined everything); przystosowane do pracy z wirtualizacją, jako platforma fizyczna i platforma dla konteneryzacji; w przypadku takiego rozwiązania nie ma potrzeby ograniczać się do wybranych rozwiązań czy architektur, które chcemy zastosować we własnej organizacji – infrastruktura komponowalna daje możliwość uruchomienia niemal każdego systemu, którego potrzebujemy.

ARCHITEKTURY DATA CENTER

Parametr
Tradycyjna Konwergentna Hyperkonwergentna
Komponowalna
Złożoność Duża Średnia Średnia Niska
Czas uruchomienia usług Dni, tygodnie, miesiące Dni, tygodnie Godziny, minuty Minuty, sekundy
Elastyczność Średnia, ale bardzo złożona Średnia Średnia Wysoka
Skalowanie Trudne Średnie Proste Proste
Wspierane typy architektur Fizyczna, wirtualna, konteneryzacja Fizyczna, wirtualna, konteneryzacja Wirtualna, konteneryzacja Fizyczna, wirtualna, konteneryzacja